Apa yang Disunnahkan Suami Kala Pertama Kali Menemui Isterinya


Disunnahkan untuk suami yang mendatangi pasangannya untuk berlemah lembut pada kemudian menaruh tangan dikeningnya dengan berdoa,
Ya Allah aku memohon kepadaMu kebaikan wanita ini serta kebaikan yang sudah Engkau karuniakan padanya, dan aku berlindung kepada-Mu dari kejelekannya serta kejelekan sifat dan akhlaknya" (H.R Abu Dawud dan Ibnu Majah)

Kemudian kalau mengerjakan hubungan intim maka disunnahkan untuk berdoa, seperti dalam hadis,


"Dengan nama Allah, ya Allah jauhkanlah kami dari setan, serta jauhkanlah setan dari yang akan Engkau karuniakan pada kami, bila keduanya diberikan anak hasil hubungannya itu maka setan tak akan bisa mengganggu untuk selamanya" Muttafaq Alaihi.

Dibolehkan untuk seorang suami dalam berhubungan itu mendatangi dari arah mana saja kecuali, diharamkan mendatangi lubang duburnya.


0 komentar:

Posting Komentar